Meme kanserini erken teşhis etmek mümkün!


Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, Yrd. Doç. Dr. İlker Özşahin ve doktora öğrencisi Musa Sani Musa tarafından meme kanseri teşhisinde meme taramasıyla ilgili yürütülen çalışma, İngiltere’nin en büyük Biyomedikal Mühendisleri, Medikal Mühendisleri ve Biyomühendisler toplantısı olarak bilinen “Biomedeng19” isimli konferansta sunuldu.
Londra Imperial College’de gerçekleşen konferansa, Yakın Doğu Üniversitesini temsilen katılan doktora öğrencisi Musa Sani Musa Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından desteklenen “Scintillator Tabanlı PEM Tarayıcıların Performans Değerlendirmesi” isimli çalışmayı sundu.

“Scintillator Tabanlı PEM Tarayıcıların Performans Değerlendirmesi” isimli nükleer görüntüleme alanında yürütülen araştırmanın bir parçası olan çalışmada, ticari ve ticari olmayan sintilatör kristalinin performansları değerlendirildi. Beş farklı dedektör malzemesi (HfO2, BGO, LYSO, LSO ve LuAP) simüle edilerek mekansal çözünürlük ve hassasiyet açısından performansları değerlendirildi. Bu araştırmayı yürütme fikri, LSO sintilatör kristali kullanan bir göğüs tarayıcıda yapılan önceki çalışmalardan elde edildi.

Çalışma Meme Kanserinin Erken Teşhisini Sağlamayı Hedefliyor…
Özellikle meme kanseri teşhisinde meme taramasıyla ilgilenen katılımcıların çoğunun ilgisini çeken çalışmanın meme kanserinin erken teşhisini sağlamayı hedeflediği belirtildi. Hafniyum dioksit (HfO2) gibi kristallerin içsel yoğunluğu, atom sayısı ve mevcut kristallerinkinden daha yüksek olan ışığı sayesinde mükemmel hassasiyet ve mekansal çözünürlüğe sahip olduğu bulunan çalışmada, gelecekte bu dedektör materyalinin, erken kanser tespiti için gerekli olan bir dedektör gereksinimine cevap olduğu için mevcut olanların yerini alacağı açıklandı.

Mühendislik Alanında Bir Çok Konu Tartışıldı…
Biyomühendislik disiplininin ilerlemesinde kilometre taşı niteliğinde olan konferansta; Biyomedikal Görüntüleme, Kanser Mühendisliği, İlaç ve Gen Teslimatı, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, Nöroteknoloji, Rehabilitasyon Mühendisliği ve Robotik, Dijital Sağlık Mühendisliği, Tıbbi Teknoloji ve Yenilik, Tıbbi Cihazlar ve Teşhis, Biyomalzemeler ve Fonksiyonel Biyonano malzemeler, Organ-on-a-Chip Teknolojiler ve Yapay Organlar gibi konular ele alındı.

Post Author: rifatsanliel