Doğumdan Ölüme Psikolojik Süreçler, Psikoloji adlı kitap çıktı


Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Güldal Kan tarafından 2 bölümünün yazıldığı “Doğumdan Ölüme

Psikolojik Süreçler, Psikoloji” adlı kitap yayımlandı.

Editörlüğünü Mehmet Yapıcı’nın üstlendiği ve yazımında 14 bilim insanının katkı koyduğu kitapta, Şebnem Güldal Kan tarafından altıncı bölüm olan “Öğrenmenin Doğası ve Gelişimi” ile on üçüncü bölüm olan “Kişilik” başlıklı konular yer alıyor.

15 bölümden oluşan Psikoloji Kitabı; Psikoloji Biliminin Sosyal Arka Planı ve Tarihsel Gelişim Süreci, Psikolojinin Bilimsel Doğası ve Yöntem Sorunu, Davranışın Doğası, Örnek Olaylar Üzerinde Savunma Mekanizmaları, Duyum ve Algısal Süreçler, Öğrenmenin Doğası ve Gelişimi, Bellek: Unutmanın Hafifliği Mi Hatırlamanın Ağırlığı Mı?, Bilişsel Psikoloji, Zeka ve İnsan, Doğumdan Ölüme Gelişim, Motivasyonun Gerekliliği, Stres ve Yaşam, Kişilik, Psikolojik Bozukluk ve Yaşam, Terapi Süreçleri üzerine uygulamalı Analiz bölümlerini içeriyor.

Kitaba; Cafer Yılmaz, Davut Hotaman, Fatma Kırımlı Taşkın, Gökçe Kurt, Gülden

İrevül Kızbes, Meral Kılıç, Miray Özözen Danacı, Neşe Başak, Özge Pınarcık, Selin İkiz, Şeyda Uncu, Yasemin Kılıçgün Dilekay, Zahide Tonga tarafından katkı yapıldı.

İnsanoğlunun Yaşam Boyu Gelişimsel Süreci İrdelendi…

Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim görevlisi Öğretim görevlisi Şebnem Güldal Kan, kitapta kaleme aldığı bölümlerle ilgili olarak, insanoğlunun yaşam boyu gelişimsel sürecine değinildiğini söyledi. Şebnem Gül Dal Kan şunları kaydetti: “Yaşam boyu insanoğlunun gelişimsel bakış açısına göre gelişim. Döllenmeden ölüme dek yaşamın her bir döneminde, yaşanılan kritik dönem ve gelişim görev değişimi kişilik gelişiminin belirleyicisidir. Kişilik bir bireyi diğer bireyden ayırt eden özelikler bütünüdür. Bu özellikler Bilişsel, Duygusal ve Psikomotor devinimseldir. Bu özellikler her bir bireyin yaşantısında ardışık ve zamandaşlık bir ilerlemede farklılık içerisinde gelişim göstermektedir. Bu farklılığa öğrenme de eşlik eder. Öğrenme bireyin yaşantı ürünü içerisine var olan kalıcı izli bilgi, beceri, strateji, inanç, tutum, davranışın kazanımı ve değiştirilmesidir.”

Şebnem Güldal Kan, sözlerinin sonunda kitabın yayımlanmasına katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

Post Author: israrhussain